Debitorer

En aktiv debitorstyring er forudsætning for et godt cash-flow og en god likviditet. Hurtig opfølgning på dårlige betalere kan være alfa og omega for at få udeståender hjem. Mange ser en fordel i at lade et eksternt firma tager sig af debitorrykning, da det ikke opleves så negativt, som hvis det er firmaet selv, der står for at inddrive gæld hos dårlige betalere.

En stram debitorstyring giver også mulighed for hurtigt at identificere mulige dårlige betalere og derved sikre sig mod større tab.

 

Ring og få et uforpligtende møde om, hvilke fordel du kan få ved at outsource bogholderifunktionen.