Omstrukturering af selskaber

Selskabskonstruktioner kan have behov for ændring af mange årsager. Nye forretningsområder kan komme til, eller det kan give god mening at udskille et forretningsområde til et nyt selskab. Det er som oftest fordi de udvikler sig positivt og derfor fx har brug for nye kapital, flere ejere eller en ny selskabsstruktur.

Vi rådgiver med udgangspunkt i en grundig analyse af selskabets økonomi, potentialer, og markedsposition. Derefter finder vi en den mest optimale model for en omstrukturering og hjælper fx i alle trin af en kapitaludvidelse eller som virksomhedens samarbejdspartner i forhandlinger med investorer.