Revision af årsrapport

Revision er vores kerneydelse. Vi udfører revision for små og mellemstore aktie og anpartsselskaber.

Revision har ikke kun til formål at sikre, at din årsrapport opfylder årsregnskabslovens krav. Vores revision giver os et indblik i din virksomhed, så vi bliver i stand til at identificere områder, hvor du kan effektivisere din organisation og indtjening, fx forenklinger i den daglige drift eller direkte omkostningsbesparelser.

Vi står inde for at alle love og regler bliver overholdt.

Følg med under Nyheder, hvor vi løbende vil informere med nyttig viden om regnskab og revision