Personbeskatning

Alle kan med fordel få en uvildig skatterådgivning. Det er sikkerhed for, at man undgår ubehagelige overraskelser. Vi tilbyder hjælp med skatteberegning og fx opgørelse af indtægt og tab på aktier, beregning af overskud af forældrelejligheder, private solceller mm.

Derudover giver vi relevante beslutningsgrundlag for fx køb af bolig eller udlejningsejendom eller de skattemæssige konsekvenser af incitamentsordninger, herunder aktieaflønning, personalegoder fx fri bil eller fri bolig. Endelig rådgiver vi om pensionsopsparing og anden formuepleje.

 

Følg med under Nyheder, hvor vi løbende vil informere med nyttig viden om beskatning og revision